footer_bg

applikasjoner

Hei, Velkommen til ZINDN!

Elektrisk energi

Beleggsystemer

1. Kaldgalvaniseringsmasse

2. Kaldgalvaniseringsmasse+metallisk sealer

3. Epoksygrafensink +mellombelegg++PU eller fluorkarbon

4. Epoksy sink primer+mellomstrøk++PU eller Fluorocarbon

Søknadsobjekt

Kraftproduksjon
Termisk:hovedanleggets stålstruktur, kjelebrakett, integrert rørstativ, kulloverføringsbro, luftkjøleplattformbrakett, tørrkullskurrom, boosterstasjonsbrakett, transformatorstasjonsstruktur, rørledning, stålstruktur på avsvovlingsøyen, etc.
Vannkraft:stålporter, søppelstativ, trykkrør for skipsløft, turbin, volutt, stålkonstruksjonen til hovedanlegget
Vindkraft:vindkrafttårn, anlegg, beskyttelsesdeksel
Kjernefysisk:stålelementer i atomøya, hovedanlegg, integrert romfagverk
Fotovoltaisk:momentrør, søyler, bjelker, utstyrsbrakett

Kraftoverføring
Transformatorstasjon:struktur, A-stolpe, lynavleder, utstyrsstolpe, ventilhall stålkonstruksjon av omformerstasjon, kabelbrakett
Overføring:krafttårn, vinkelståltårn, stålrørstårn, kraftstålanlegg


Innleggstid: 20. april 2023